MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 3de graad Toerisme

“Toerisme” is een veelzijdig en complex gegeven dat constant aan verandering onderhevig is, daarom heeft deze sector nood aan degelijk geschoold personeel.
Omdat het toerisme een internationaal gebeuren is, bestaat een belangrijk onderdeel van de opleiding uit vreemde talen. Voor Nederlands, Frans, Engels en Duits streven we een vlotte en praktische kennis na van de geschreven en gesproken taal.


Bij toeristische bestemmingen zal je de belangrijkste toeristische regio’s over de hele wereld ontdekken. De cultuur en het landschap van deze landen worden tijdens de vakken kunst en cultuur en geografie uitgebreid geanalyseerd. Bij het vak toeristische organisatie worden o.a. de verschillende toeristische vervoermiddelen en verblijfsvormen onder de loep genomen. Ook leert men werken met reisbrochures, toeristische softwarepakketten en leert men een verkoopgesprek voeren. De leerlingen maken voor deze vakken individuele en groepsopdrachten tijdens de uren integrale opdrachten.


Het sluitstuk in het 6de jaar vormt een blokstage van 2 weken in een reisbureau (Jetaircenter, Neckermann, Thomas Cook Travel Shop,…). Daar kunnen de leerlingen kennismaken met de beroepswereld.
Aangezien de toeristische sector zich ver van de schoolbanken afspeelt, trekken we er een aantal keer per jaar tussenuit voor een stadsbezoek, tentoonstelling of bedrijfsbezoek.


Het hoogtepunt van het jaar vormt ongetwijfeld de buitenlandse reis van één week. Bij de keuze van de bestemmingen zorgen we voor afwisseling waarbij we het ene jaar een vliegtuigreis (b.v. Sicilië) maken en het andere jaar vanuit Mol naar een dichterbij gelegen bestemming (b.v. Normandië) reizen. De leerlingen uit het eindjaar worden volledig betrokken bij de organisatie en begeleiding van deze buitenlandse excursie. Voor de laatstejaars maken de vele rechtstreekse en onrechtstreekse opdrachten van de buitenlandse reis, deel uit van het eindwerk (GIP).


Jongeren in de derde graad toerisme zijn extrovert en beschikken over een vlotte persoonlijkheid. Ze hebben interesse in reizen en de reissector alsook in algemene kennis (geschiedenis, kunst, aardrijkskunde). Ze beschikken over een degelijke talenkennis en hebben zin voor nauwkeurigheid en dienstverlening.
De school biedt de mogelijkheid aan de leerlingen van 6 Toe (die dat wensen) om via het CVO een module Bedrijfsbeheer te volgen.


Toekomstmogelijkheden:


Verder studeren:
Toeristische sector:

  • Se-n-Se “toerisme en organisatie” (reisbureau)
  • Se-n-Se “toerisme en recreatie” (host - animatie)
  • Professionele bachelor “toerisme en recreatiemanagement” (reisbureau, touroperator, luchtvaartsector, hotelsector, incoming tourism, …)
  • Professionele bachelor hotelmanagement
  • Master in toerisme (kaderfunctie)
  • Beroepsopleidingen (reisagent, gids, reisleider, host(ess), event)


Andere sectoren:

  • Lerarenopleidingen, Office Management, Communicatiemanagement
Beroepenvelden:
  • Reisbureau, touroperator – reisorganisator, hotelsector, luchtvaartsector, host(ess), animator, reisleider – gids, toeristisch infokantoor, …


De leerlingen kunnen ook terecht in een 7de specialisatiejaar Handel.

 

VakUren/week
5de
Uren/week
6de
Bedrijfseconomie 2 2
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Integrale opdrachten 4 2
Kunst en cultuur 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Stage 0 2
Toerisme Aardrijkskunde 3 3
Toeristische bestemmingen 2 2
Toeristische organisatie 3 3
Wiskunde 2 2