MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 3de graad Secretariaat-Talen

Als je van Secretariaat-Talen je definitieve keuze maakt, wordt er in eerste instantie van je verwacht dat je aanleg en interesse hebt voor talen. In het onderricht van de vier talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits) ligt de nadruk op de praktische taalbeheersing, zowel mondeling als schriftelijk.
Via moderne audiovisuele hulpmiddelen wordt een vlotte beheersing van zakelijke communicatie in Nederlands en Frans nagestreefd en courante zakelijke communicatie in Engels en Duits.
Deze taalvaardigheid zal je ook van pas komen op het specifieke terrein van de secretariaatspraktijk: correspondentie, telefoon, fax, e-mail, enz.

Je verwerft een grondige kennis van secretariaatsfuncties, organisatie van het secretariaat en recente kantoortechnieken.

Het spreekt voor zichzelf dat ook hier ruime aandacht zal besteed worden aan verschillende aspecten van toegepaste informatica: tekstverwerking, officepakketten, enz.

Deze studierichting is zeker voor je geschikt als je een duidelijke taalgerichtheid vertoont en je vooral geïnteresseerd bent in de praktische kennis van een taal. Inzet om de taal zo vlot mogelijk te beheersen is een belangrijke vereiste. Deze studierichting binnenstappen is vooral mogelijk indien je komt van een studierichting met een stevige basis van talen (bv. Handel-Talen TSO).

Bovendien zou je moeten houden van gevarieerd secretariaatswerk met veel menselijke contacten. Zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid, vlotheid in stijl en voorkomen zijn belangrijke aspecten van je persoonlijkheid.

De school biedt de mogelijkheid aan de leerlingen van 6 ST (die dat wensen) om via het CVO een module Bedrijfsbeheer te volgen.

Toekomstmogelijkheden in het hoger onderwijs:

  • Office Management: Medisch Secretariaat, Management Assistant, Zakelijk vertalen en tolken
  • Communicatiemanagement: Pers en Voorlichting, Public Relations, Bedrijfscommunicatie
  • Bedrijfsmanagement: Marketing, Rechtspraktijk, Financie - en Verzekeringswezen
  • Journalistiek
  • Leraar secundair onderwijs
  • Leraar kleuter- of lager onderwijs
  • Studierichtingen sociaal-agogisch werk: Orthopedagogie, Maatschappelijk werk, …


Men kan dus doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch - sociaal studiegebied of in de lerarenopleiding.

De leerlingen kunnen ook terecht in één van de 7de specialisatiejaren uit het studiegebied Handel: Administratie Vrije Beroepen, Immobiliënbeheer, KMO-administratie, Verkoop en Distributie, Internationaal transport en goederenverzending…
 

 

VakUren/week
5de
Uren/week
6de
1 1
Duits 3 3
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Recht 2 0
Secretariaat 2 2
Stage 0 2
Toegepaste Informatica 4 4
Wiskunde 2 2
Zakelijke Communicatie Engels 1 1
Zakelijke Communicatie Frans 1 1
Zakelijke Communicatie Nederlands 2 2