MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 3de graad Handel

Deze commerciële studierichting biedt een stevige algemene vorming en is de minst specifieke binnen het studiegebied Handel.

Ze wil je in de eerste plaats een behoorlijke theoretische en praktische kennis bijbrengen van administratieve en boekhoudkundige verrichtingen zoals die tegenwoordig in bedrijven en allerhande diensten en besturen gebeuren. Je maakt grondige studies van handelstransacties, bijhorende documenten en administratieve organisatie. Je leert geïntegreerd werken met informaticapakketten voor boekhouding, voorraad en facturatie. Je maakt kennis met de complexiteit van de hedendaagse economie: internationale handel, betalingsverkeer, welvaart, … Je krijgt inzicht in de berekening van de kostprijs in handelsondernemingen en de financiering van de onderneming. Dit alles pas je ook nog eens toe in een mini-onderneming, die je zelf opricht en tracht winstgevend te maken.
Daarnaast wordt van je verwacht dat je handig bent met professionele tekstverwerkingspakketten en dat je voldoende noties verwerft van de toepassing van informatica in het bedrijfsleven.
Op taalgebied wordt een grondige kennis van Nederlands verwacht en een praktische kennis van Frans, Engels en Duits. Veel belang zal worden gehecht aan zakelijke communicatie via telefoon, brief, e-mail en fax.

Het fundamenteel gedeelte van deze opleiding wordt gerealiseerd met vele geïntegreerde toepassingen in het vak Bedrijfseconomie.

Deze polyvalente studierichting veronderstelt een ruime interesse en aanleg voor een aantal vormingscomponenten: dubbel boekhouden en economie, informatica en taal. Het is dus wenselijk dat je de basis van een bedrijfsgerichte vorming bezit (bij voorkeur Handel TSO). Ook een overstap uit Economie ASO is een haalbare mogelijkheid.

Leerlingen behalen bij het beëindigen van deze opleiding het attest van bedrijfsbeheer.

Toekomstmogelijkheden in het hoger onderwijs:

  • Bedrijfsmanagement:  opties Accountancy-Fiscaliteit, Financie - en Verzekeringswezen, Marketing, Logistiek Management, Rechtspraktijk.
  • Leraar Kleuter- of  Lager Onderwijs
  • Leraar Secundair Onderwijs: Handel-Burotica, …


Men kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding.

Wie minder gemotiveerd is om nog hogere studies aan te vatten kan een zevende specialisatiejaar Handel volgen: Administratie Vrije Beroepen, Immobiliënbeheer, KMO-administratie, Verkoop en Distributie, Internationaal transport en goederenverzending…
 

 

VakUren/week
5de
Uren/week
6de
1 1
Bedrijfseconomie 10 10
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Minionderneming 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Taalproject 1 1
Wiskunde 3 3