MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 3de graad Informaticabeheer

In het computertijdperk waarin we leven worden steeds meer mensen in hun werk- en gezinssituatie geconfronteerd met de computer. Voor de meesten beperkt zich dat tot het gebruik van allerlei softwarepakketten of tot surfen op het internet. De studierichting Informaticabeheer probeert je een heel eind op weg te helpen om zowel op het vlak van software als van hardware een specialist te worden.

Je leert in deze studierichting immers een computer ontmantelen en opnieuw monteren. Ook randapparatuur komt ruimschoots aan bod: printer, scanner, CD-rom writer, DVD, … Het zal voor jou een enorme uitdaging zijn om een defecte PC weer optimaal te laten functioneren.
Daarenboven maak je kennis met verschillende softwarepakketten die op een PC geïnstalleerd kunnen worden. Je leert internetaansluitingen realiseren, een netwerkje op punt stellen en beheren, een website maken, eenvoudige programma’s schrijven. Klantgericht werken en gevoel voor teamwork zijn onontbeerlijk als voorbereiding op je latere helpdeskfunctie. Dat zul je ook al ervaren tijdens de blokstage van twee weken in het zesde jaar (maand februari), bij o.a. AC computers, V-Sys, VITO, Digivision BVBA, ITS, …

Naast je interesse voor informatica en computers beschik je ook over voldoende belangstelling voor wiskunde en bedrijfsbeheer. De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen.
Deze studierichting is natuurlijk aangewezen voor leerlingen die een uitgesproken passie hebben voor computers, zowel wat betreft de software als de hardware. Enige voorkennis op het vlak van informatica is dus wel aangewezen. Daarnaast mag je in deze studierichting ook het belang van wiskunde, talen en algemeen vormende vakken niet onderschatten. Daarom wordt van je verwacht dat je in het tweede leerjaar van de tweede graad ook voor deze vakken behoorlijke cijfers hebt gehaald.
In principe stroomt de jongere uit de tweede graad Handel TSO in de derde graad Informaticabeheer TSO in. De ervaring leert echter dat leerlingen die zich stevig willen inzetten ook een andere achtergrond kunnen hebben.
Een goede informaticus onderscheidt zich ook door een degelijke algemene vorming.

Leerlingen behalen bij het beëindigen van deze opleiding het attest van bedrijfsbeheer.

Toekomstmogelijkheden in het hoger onderwijs:

  • Toegepaste Informatica (applicatieontwikkeling, softwaremanagement, systemen en netwerkbeheer)
  • Informatie- en Communicatietechnieken (ICT)
  • Multimedia en Informatietechnologie


Men kan dus doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied.

De leerlingen kunnen ook een 7de specialisatiejaar volgen uit het studiegebied Handel: Commercieel Webverkeer, Netwerkbeheer.
 

 

VakUren/week
5de
Uren/week
6de
1 1
Bedrijfsbeheer 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Stages Toegepaste Informatica 0 2
Technisch Engels 1 1
Toegepaste Informatica 11 9
Wiskunde 4 4
Zakelijke Communicatie Nederlands 1 1