MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 3de graad Boekhouden-Informatica

De grootste uitdaging die de technologie op dit moment teweegbrengt, ligt op het vlak van de informatieverwerking. Computers brengen op dat vlak verbluffende prestaties.

Bedrijfseconomie is de voornaamste component van deze studierichting. Je opleiding is er immers één in functie van het bedrijfsleven. Je zal dus tijdens de lessen bedrijfseconomie werken met professionele pakketten voor voorraadbeheer, facturatie en boekhouding. In dit vak zal je alle handelsaspecten geïntegreerd terugvinden: (bedrijfs)economie, recht, boekhouding, beleidsanalyse, ict en zakelijke communicatie Nederlands. Daarnaast toets je de theorie nog eens aan de praktijk in een mini-onderneming (of een andere actieve werkvorm), die je zelf opricht en tracht winstgevend te maken.

Je zal in deze boekhoudkundige studierichting dan ook in grote mate geconfronteerd worden met de verschillende aspecten van de toegepaste informatica:

  • kennis van het besturingssysteem
  • inzichtelijk werken met professionele basispakketten (webdesign, databeheer, datacommunicatie, …)
  • computeroplossingen vinden en installeren voor bedrijfsgerichte toepassingen
  • aanpassingen aanbrengen (menu's, hulpprogramma's) in functie van de eindgebruiker

Ook aan je wiskundige vorming zal ruime aandacht besteed worden, omdat die er toe bijdraagt je logisch denkvermogen te stimuleren en te verruimen.

Indien je aanleg en interesse hebt voor boekhouden, informatica en logica, moet je in deze studierichting een optimale studieloopbaan kunnen uitbouwen. Je moet wel een stevige wiskundige basis bezitten en analytisch kunnen denken.  Het is wenselijk dat je in de tweede graad een bedrijfsgerichte of economische vorming hebt genoten (2de graad Handel TSO, Economie ASO). Wie bereid en bekwaam is achterstanden snel en grondig weg te werken (meestal voor boekhouden en toegepaste informatica), kan ook vanuit andere studierichtingen de overstap wagen. De school beschikt over mini-cursussen om bij te werken.
Leerlingen behalen bij het beëindigen van deze opleiding het attest van bedrijfsbeheer.

Toekomstmogelijkheden in het hoger onderwijs:

  • Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit, Financie- en Verzekeringswezen, Marketing, Logistiek Management, Rechtspraktijk…
  • Toegepaste Informatica
  • Leraar secundair onderwijs: Handel-Burotica, Informatica …


Zeer begaafde leerlingen kunnen een bacheloropleiding op universitair niveau volgen: Toegepaste Economische Wetenschappen, Informatica.

Voor de minder ambitieuze leerlingen is er een heel gamma van 7de specialisatiejaren TSO binnen het studiegebied Handel: Administratie Vrije Beroepen, Immobiliënbeheer, KMO-administratie, Verkoop en Distributie, Internationaal transport en goederenverzending…
 

 

VakUren/week
5de
Uren/week
6de
1 1
Bedrijfsbeheer 1 0
Bedrijfseconomie 6 7
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Minionderneming 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Toegepaste Informatica 6 6
Wiskunde 5 5