MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 2de graad Kantoor

Zou je later graag op een kantoor werken?
Zoals de naam van deze studierichting aangeeft, word je opgeleid tot administratief bediende, typist(e) of telefonist(e) of receptionist(e).

Je leert hoe je zelfstandig en met praktisch inzicht het dagelijks kantoorwerk kan uitvoeren (o.a. receptie en correspondentie verzorgen, typen en factureren, klasseren en een archief beheren, de boekhouding bijhouden en werken met verschillende softwarepakketten).

Ook maak je kennis met aankoop- en verkooptechnieken. Talenkennis is onontbeerlijk in de handelswereld en het bedrijfsleven. Je zal je eigen taal correct leren gebruiken, en een basiskennis van Frans en Engels verwerven. De praktijkgerichte taallessen moeten je in staat stellen om (ook in een andere taal) iemand te ontvangen, eenvoudige telefoongesprekken te voeren, informatie te vragen en briefwisseling te verstaan en over te typen.

‘Kantoor’ is een studierichting op beroepsniveau, maar geen gemakkelijke. Dat zal je merken als je het leerprogramma eens aandachtig bekijkt. Maar laat je niet nodeloos afschrikken of tegenhouden. Mits regelmatig werken gaat het wel!

 

VakUren/week
3de
Uren/week
4de
Administratieve Vorming 6 6
Engels 3 3
Frans 4 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding 1 1
Nederlands 3 3
PAV (Project Algemene Vakken) 6 6
Plastische Opvoeding 1 1
Toegepaste Informatica 6 6