MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 1ste graad 1ste leerjaar - 1ste leerjaar

De eerste graad is gemeenschappelijk: er bestaat nog geen onderscheid tussen de onderwijsvormen en alle leerlingen krijgen voor het grootste gedeelte dezelfde vakken met eenzelfde aantal lestijden.

In het eerste leerjaar A krijg je een basisvorming (27 lesuren) in talen, wiskunde, geschiedenis, biologie... Daarnaast maak je een keuze via een keuzegedeelte (5 lesuren) dat we module noemen.

Op Handelsschool Salus Nostra bieden we de module oriëntering aan, die via een uitgestelde studiekeuze een logische voorbereiding vormt op alle richtingen van het TSO-onderwijs in Mol.

Voor verdere uitleg en lessentabellen van dit eerste leerjaar verwijzen we graag naar de KSOM-brochure, die goed uitlegt hoe de gemeenschappelijke aanpak van KSOM in de eerste graad is opgevat.

Alle info over het eerste leerjaar vind je ook op www.ksom.be

 

 

vernieuwd 1ste jaar

 

VakUren/week