MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 2de graad Handel (project talen)

In 'Handel' zit het werkwoord 'handelen'. In deze richting ga je inderdaad actief op verkenning in de handelswereld. Je leert boekhoudkundige verrichtingen registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket (bv. BOB-software) werken. Je leert tevens de daar bijhorende administratie en documentenstroom afhandelen in je eigen virtuele kantooromgeving.

Je bestudeert samen eenvoudige verkooptechnieken, toegepast in verkoopgesprekken. Je overlegt in kleine groepen via praktische opdrachten om alzo bv. een gerichte promo-actie op touw te zetten. Ook marketing, prijsvorming en reclamevoering komen aan bod.

Informatica (Word, Excel, Access, PowerPoint…) en de basis van het programmeren worden aangeleerd om vooral toepassingen te maken.

Een stevig pakket talen, met de nadruk op lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheden ondersteunen het geheel. Nederlands, Frans en Engels worden veelal in beroepsgerichte en maatschappelijke context gebruikt.

Op wiskundig vlak wordt er vooral toepassingsgericht gewerkt en volstaat een gemiddelde kennis.

Volgens je interesse en talenten kan je opteren voor één van de twee keuzepakketten (3 lesuren) die we aanbieden. Het 'Begeleid Zelfstandig Leren' maakt daar steeds deel van uit: onder begeleiding van een leerkracht die eerder als een coach optreedt, past de leerling op een zelfstandige manier verworven kennis en vaardigheden toe om hieruit voor zichzelf te leren:

  • in dit keuzepakket kies je voor 1 uur 'BZL' en 2 uren 'taal en communicatie'.
    Je talenkennis wordt verbreed en uitgediept via praktische toepassingen en projecten die kaderen in het studiegebied handel en de vakoverschrijdende eindtermen. Met dit keuzepakket ben je zeker goed klaargestoomd om de richting Handel in de derde graad verder te zetten.
In principe kan iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet in het derde jaar Handel starten. In het tweede jaar Handel volgen is daarbij een goede aanzet, maar geen noodzakelijke voorwaarde.  Zoals je merkt in het lessenrooster is deze richting theoretisch-technisch georiënteerd en vereist ze een gezonde dosis interesse voor handel en administratie, het beheren van een budget, het kopen en verkopen…kortom het sociaal-economische leven. In een moderne maatschappij is een behoorlijke talenkennis, met nadruk op de 4 vaardigheden, een niet te onderschatten basis. Naast dit alles is ook de interesse in informatica, tekstverwerking en presentatie een goede motivatie om voor Handel te kiezen.

Een goede handelsstudent is ook iemand die ordelijk, nauwkeurig en stipt kan werken met een zekere zin voor zelfstandigheid en een openheid op teamwerking.

 

VakUren/week
3de
Uren/week
4de
1 1
Begeleid Zelfstandig Leren 1 1
Boekhouden 2 3
Engels 2 2
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 3 3
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Projectwerk 1 1
Taal en communicatie 2 2
Verkooptechnieken 1 2
Virtueel kantoor 2 0
Wiskunde 4 4