MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 2de graad Handel-Talen (project toerisme)

De handelswereld kan je zien als een steeds groter Europees en Wereldhuis met ramen aan alle kanten. Des te groter je talenkennis is, des te meer ramen je kan openzetten om efficiënter handel te voeren.

In de richting Handel-Talen krijg je een stevig pakket talen, met de nadruk op lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheden. Naast Nederlands, Frans en Engels neemt ook Duits zijn plaats in. Deze talen worden in beroepsgerichte en maatschappelijke context aangeleerd en gebruikt, ook met de bedoeling om later verder te studeren. Wie echt verslingerd is op de moderne vreemde talen kan dit alles nog versterken door te kiezen voor het project 'talen'.

Je wordt ingeleid in de administratie van een onderneming, vult documenten in en handelt de documentenstroom in een virtueel kantoor af (3de jaar). Je leert verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding en je verwerft in het vierde jaar ook verkooptechnieken. Informatica (Word, Excel, Access, PowerPoint…) wordt aangeleerd om vooral toepassingen te maken. Leerlingen die kiezen voor het project 'toerisme' zullen later deze kennis gebruiken om hun persoonlijke werkjes ter voorbereiding van uitstappen uit te werken.

Volgens je interesse en talenten kan je opteren voor één van de twee keuzepakketten (3 lesuren) die we aanbieden. Het 'Begeleid Zelfstandig Leren' maakt daar steeds deel van uit: onder begeleiding van een leerkracht die eerder als een coach optreedt, past de leerling op een zelfstandige manier verworven kennis en vaardigheden toe om hieruit voor zichzelf te leren:

  • in dit keuzepakket kies je voor 1 uur 'BZL' en 2 uren 'cultuur en toerisme'. In het project toerisme analyseer je de verschillende vormen van toerisme: kust, wintersport, natuur, cultuur en steden. Er wordt vertrokken vanuit het 'inkomend' toerisme (in België), maar de onderwerpen worden ook ruimer behandeld. In het BZL worden dan vaardigheden ingeoefend zoals het gebruik van de wegenkaart, het raadplegen van dienstregelingen,…Ook worden rond de verschillende toerismevormen projecten gemaakt en gepresenteerd. Dit keuzepakket is vooral ingericht voor die leerlingen die in de derde graad de richting Toerisme willen volgen. Ook Secretariaat-Talen is een logische verderzetting.
In principe kan iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet in het derde jaar Handel-Talen starten. Zoals je merkt in het lessenrooster is deze richting theoretisch-technisch georiënteerd en vereist ze een gezonde dosis interesse en goede aanleg voor talen, met de nadruk op de 4 vaardigheden. We verwachten daarnaast interesse voor handel en administratie, het beheren van een budget, het kopen en verkopen…kortom het sociaal-economische leven. Naast dit alles is ook de interesse in informatica, tekstverwerking en presentatie een goede motivatie om voor Handel-Talen te kiezen.

Op wiskundig vlak wordt er vooral toepassingsgericht gewerkt en volstaat een matige tot gemiddelde kennis.

Een goede handelsstudent is ook iemand die ordelijk, nauwkeurig en stipt kan werken met een zekere zin voor zelfstandigheid.

Het spreekt voor zich dat de leerlingen die later in de toeristische sector willen werken, geboeid worden door andere culturen en landen, door PR, door kunst en geschiedenis…Deze leerlingen bezitten ook een zeker organisatievermogen, openheid op teamwerking en voldoende communicatievaardigheid.

 

VakUren/week
3de
Uren/week
4de
1 1
Begeleid Zelfstandig Leren 1 1
Boekhouden 2 2
Cultuur en toerisme 2 2
Duits 1 1
Engels 4 4
Frans 5 5
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 3 3
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Verkooptechnieken 0 1
Virtueel kantoor 1 0
Wiskunde 3 3