MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 1ste graad Handel - 2de leerjaar

Na het tweede jaar sta je voor de belangrijke keuze van een studierichting in het ASO, TSO, KSO of BSO.
Op onze school worden informatieavonden verzorgd die de studiemogelijkheden in de tweede graad toelichten. Via de vragen ‘wat wil ik ?’, ‘wat kan ik ?’, ‘wat wil ik bereiken ?’ wordt ook in de klas dit keuzeproces begeleid in samenwerking met het CLB.

 

VakUren/week
1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Handel 3
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Tekstverwerking 2
Wiskunde 5