MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 3de graad Kantooradm. en gegevensbeheer

Dit specialisatiejaar zal je de kans bieden je verder beroepsbekwaam te maken, deels door stages in bedrijven en instellingen uit de omgeving, deels door leervakken waarvan de vakinhouden zoveel mogelijk vertaald zullen worden naar concrete situaties uit de werkpraktijk (Administratie - Integrale opdrachten). Ook de vakken Frans en Engels kruipen mee onder de koepel van de Integrale Opdrachten.

Het vak PAV zorgt naast een algemeenvormende component ook voor het op peil houden of brengen van de eigen moedertaal die erg belangrijk blijft bij bv. het solliciteren of het correct uitvoeren van secretariaatstaken (brieven en verslagen schrijven, telefoneren etc…).

Je zal leren omgaan met de modernste kantoorapparatuur, vooral met computers, en dit is gezien de snelle evolutie in de automatisering geen overbodige luxe.

Tijdens je wekelijkse stagetweedaagse zullen je bijzondere kansen geboden worden om heel wat nuttige beroepservaring op te doen: het klassement verzorgen, de post behandelen, kopiëren, allerhande computerwerk, … Deze stageperiode zal je ook een beter inzicht geven in de structuur, werking, sfeer, van een onderneming, zal je leren met anderen samen te werken en desnoods kritiek te aanvaarden en te verwerken. Je zal in zo’n concrete werksituatie vlugger leren hoe je je in een werkmilieu passend moet gedragen (kleding, houding, taalgebruik). De belangrijkste doelstellingen van deze stage zijn zelfstandig werken en initiatief nemen.

Kortom, met een stage-ervaring achter de rug ben je in alle opzichten beter gewapend om je een weg te banen op de arbeidsmarkt.

Voor het organiseren van de stages doen we reeds jaren beroep op bedrijven uit onze omgeving. De stagiairs kunnen eventueel zelf een stageplaats aanreiken (ifv interesse of ligging). Enkele stageplaatsen zijn: Dexia bank, Verzekeringen Cuyvers,  Felix garage, Gemeentebestuur Dessel, Groep Lauwers, Kempenglas, Nike, A.Z. ST.-Dimpna,  SCK, Smet Tunnelling en Smet Boring, Elektroplan, The Sniffers, VITO…

Toekomstmogelijkheden:

De leerlingen die voor het zevende specialisatiejaar slagen krijgen een diploma van secundair onderwijs.
Dit diploma verleent ook hen toegang tot het hoger onderwijs.  De praktijk leert nochtans dat er in het hoger onderwijs enkel kansen weggelegd zijn voor de meest begaafde en meest gemotiveerde leerlingen. 
Een grote kans tot slagen hebben deze leerlingen wel in een 7de specialisatiejaar TSO, zoals Administratie Vrije Beroepen, Immobiliënbeheer, Commercieel Webverkeer, Medico-Sociale Administratie…
Een deel van de leerlingen komt na het zevende jaar op de arbeidsmarkt terecht.
 

 

VakUren/week
Administratie 6
Engels 3
Frans 2
Godsdienst 2
Integrale opdrachten 4
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV (Project Algemene Vakken) 4
Stages 11