MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Lestabel - 3de graad Kantoor

Als je kiest voor Kantoor, kies je zeker niet voor de gemakkelijkste studierichting op beroepsniveau. Er wordt heel veel van je verwacht! Hoewel de vorming die je geniet praktijk- en bedrijfsgericht is, wordt toch wel enig theoretisch inzicht van je verondersteld.
Zo mag men van je op het einde van het zesde jaar een vlotte beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk) verwachten, naast een praktische kennis van Frans en Engels.

Je bekwaamt je in boekhoudtechnieken, bestudeert de courante handelsverrichtingen en de bijhorende documenten, je leert de gegevens uit de boekhouding te analyseren (dagboeken, rekeningen, balansen). Zin voor nauwkeurigheid, orde en stiptheid zijn daarvoor onontbeerlijk.

Het vak Logistiek bereidt je voor op het werk van de magazijnbediende en leert je de essentie van goed stockbeheer. In het vak Seminarie krijg je praktische vorming in een virtueel kantoor en word je geconfronteerd met alle aspecten van het kantoorwerk (receptie, klassement, administratie, …). Je leert hier ook omgaan met kantoormachines.
Secretariaat is een geïntegreerd pakket van tekstverwerking en informatica, maar besteedt ook aandacht aan postbehandeling, vergadertechnieken, enz.
Tijdens bedrijfsbezoeken krijg je een voorproefje van het echte bedrijfsleven.

In het zesde jaar kan je elke week tijdens een tweedaagse stage in banken, bedrijven, basisscholen of openbare instellingen, je opgedane kennis aan de praktijk toetsen.

Instappen in de derde graad Kantoor biedt de beste kansen als je in de tweede graad reeds Kantoor of Verkoop of een handelsgeoriënteerde TSO-richting (Handel, Handel-Talen, Toerisme) hebt gevolgd. Een overstap uit een andere TSO-richting is echter ook mogelijk voor wie bereid is eventuele achterstanden voor boekhouden of tekstverwerking (typevaardigheden) weg te werken.

Leerlingen behalen bij het beëindigen van deze opleiding het attest van bedrijfsbeheer na het maken van een taak.

Toekomstmogelijkheden:

Kantoor bereidt voor op de onmiddellijke uitoefening van een beroep.  Je kan tewerkgesteld worden als bediende, typist(e), telefonist(e), verkoper of verkoopster, receptionist(e), magazijnier…
Je hebt ook de mogelijkheid om na het zesde jaar een zevende specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer te volgen.  Op die manier kan je een diploma van secundair onderwijs behalen en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.
 

 

VakUren/week
5de
Uren/week
6de
Bedrijfshuishoudkunde 3 2
Engels 3 2
Frans 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Logistiek 2 2
Nederlands 1 0
PAV (Project Algemene Vakken) 4 4
Secretariaat 6 4
Seminaries 4 0
Stages 0 11
Vaktechnieken 0 1
Wetgeving 2 1
Zakelijke Communicatie Nederlands 2 0