MAAK UW KEUZE
1 ste graad
  1ste leerjaar
  2de leerjaar
 - Handel

2 de graad
  TSO : Handel
 - keuze talen
 - keuze wisk./info.

  TSO : Handel-Talen
 - keuze talen
 - keuze toerisme

  BSO : Kantoor

3 de graad
 TSO : BI
 TSO : Handel
 TSO : IB
 TSO : ST
 TSO : Toerisme
 BSO : Kantoor

7de specialisatiejaar
 BSO : Kantoor- administratie en Gegevensbeheer
STUDIEAANBOD

Het secundair onderwijs is opgebouwd uit drie graden van telkens twee leerjaren. Vanaf de tweede graad kennen we vier onderwijsvormen:

ASO
algemeen secundair onderwijs
BSO
beroepssecundair onderwijs
KSO
kunstsecundair onderwijs
TSO
technisch secundair onderwijs

Onze school richt TSO en BSO in.

In het TSO leer je vaardigheden die meer praktisch gericht zijn. Leerlingen met minder uitgesproken theoretische interesse krijgen op die manier ook goede kansen. Toch laten de theoretische vakken, bijvoorbeeld de talen, je toe om nog verder te studeren in aansluitende studierichtingen van het hoger onderwijs.

In het BSO ligt de nadruk op de praktijk. De inoefening en toepassing van vaardigheden op het gebied van talen en het verwerken van informatie met de computer staan voorop. Ons virtueel kantoor en de stages geven een goed beeld van hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Niettemin blijft een theoretische basis zeer belangrijk in de richting Kantoor.

Op onze school is er ook een zevende specialisatiejaar 'Kantooradministratie en Gegevensbeheer'.

Bij het overzicht van onze studierichtingen zal u merken dat voor het studiegebied 'Handel' het aanbod volledig is, zodat de leerling in staat wordt gesteld om op zijn niveau en volgens zijn interesse de gepaste keuze te maken.

Indien je meer uitleg wenst, kan je steeds terecht bij de directie of de coördinatoren. Ook het CLB-centrum zal graag meer toelichting geven. De namen en adressen vind je elders op onze website.